Product

Opleiding meten is weten

Opleiding meten is weten

  • Basis principes BENG en WKB
  • Doe zelf een blowerdoortest
  • Ontwerp details en infiltratie berekening
  • Do en dont’s praktijk voorbeelden
  • Certificaat van deelname

Deze eendaagse opleiding is bedoeld om diepgaander bekend te worden met lucht gecontroleerd  bouwen in relatie tot BENG en WKB. De eisen, achterliggende theorie en detailbeoordeling van het complete project worden vanuit helicopterview besproken.

Het zelfstandig uitvoeren en begrijpen van een blowerdoortest op Level 1 niveau (introductie) is een belangrijk onderdeel. In deze dagopleiding koppelen we theorie aan de praktijk en met dynamiek en communicatie vliegen we gezamenlijk alle mogelijkheden aan om kennis te verbreden. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Aantal deelnemers:               minimaal 5- maximaal 10
Investering per deelnemer: €537,50  excl. BTW, inclusief lunch, betaling voor start cursusdag
Tijdstip:                                    9.00-17.00 uur
Locatie:                                    nader te bepalen

Afdichtingindebouw BV
Bruistensingel 100
5232 AC ‘s-Hertogenbosch

T   085-0711930
E:   info@aidb.nu