Product

Infiltratieberekening inclusief details
Wissen
Infiltratieberekening inclusief details

Onze erkende infiltratie-berekening vooraf aan het bouwproces geeft meteen inzicht in de haalbaarheid van de Qv10-eis. Dit voor het hele project op basis van het ontwerp. In een infiltratieberekening worden alle c-waarden per m¹ van afdichtingsproducten en overige bouwmaterialen in details van het project ingevoerd en afgezet in relatie tot de geometrie van de woning/appartement of gebouw. Het gebruiksoppervlak in m² en de totale c-waarde van het gebouw zijn bepalend in de formule voor het aantonen van de haalbaarheid van de Qv10-eis.

Uit deze gevalideerde berekening volgt het luchtdicht bouwen- advies op bouwdetail niveau. Dit zowel voor details waarin afdichtingsproducten voorzien in de luchtdichtheid en ook voor overige materialen in details.  Wanneer het project dan volgens het ontwerp, onderliggende adviezen en de juiste applicatiemethoden vakkundig uitgevoerd wordt, zal de gestelde luchtdichtheidseis behaald worden.

Infiltratie berekening en advies: wordt gebaseerd op de door opdrachtgever aangeleverde details voor het uitwerken van de berekening en het advies. Indien het wenselijk is dat ontbrekende en/of gewijzigde details aanvullend door ons worden uitgewerkt dan zullen wij hiervoor voorafgaand een meerprijs voor akkoord opdrachtgever opgeven.

Levertijd infiltratieberekening en advies: circa 4-5 weken na schriftelijke opdracht.

Prijs is exclusief eventuele revisie van infiltratieberekening of bijbehorende details.

 

Afdichtingindebouw BV
Bruistensingel 100
5232 AC ‘s-Hertogenbosch

T   085-0711930
E:   info@aidb.nu