Product

Controle
Wat moet jij minimaal doen om zeker jouw Qv10-eis te halen…

Het succes van het halen van de Qv10-eis bij oplevering is afhankelijk van de bouwkundige  kwaliteit van het bouwproject en het vakmanschap van alle bouwplaats medewerkers.
Wil jij het aanbrengen van luchtdichtsystemen laten slagen dan is controle en meten is weten een must.

Wissen

Luchtdichtheidsmeting

Zo weet je zeker dat je voldoet aan de Qv10 eis en probleemloos kan opleveren!

De uit te voeren onafhankelijke  luchtdichtheidsmeting(en) voldoet geheel aan de eisen zoals zijn gesteld in de NEN-EN 13829 en NEN 2686 en indien gewenst de ISO9972.  De meetresultaten worden samengevat in een rapport in PDF format met hierin de meetgegevens en een aanduiding/verwijzing naar de locaties van de mogelijk nog aanwezige luchtlekkages.

Onze rapportage draagt bij aan het behalen van de luchtdichtheidseis (Qv10eis) en de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering met lucht gecontroleerd bouwen producten in relatie tot de aansluitende bouwdetails.

Aan deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleent in relatie tot het gegarandeerd behalen van de luchtdichtheidseis.

Note: Tijdens het onderzoek op luchtdichtheid is het niet mogelijk om werkzaamheden in het pand te verrichten. Genoemde prijzen exclusief het opsporen van lekkages d.m.v. rook indien dit langer dan 30 minuten in beslag neemt. Extra tijd  voor het opsporen van lekkages wordt berekend a €95,00/uur met een minimum van 1 uur wat wordt doorberekend.

Thermografiescan

Wij jij ook weten of je project voldoet aan de thermische eisen?

Het thermografisch onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de NEN-EN13178.

Een betrouwbaar resultaat van de scan kan alleen worden gegarandeerd bij een voldoende groot temperatuurverschil van minimaal 10 graden tussen de binnen- en buiten temperatuur van het pand.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Level 1 & 2 opgeleide en gecertificeerde bouwkundige en civiele thermograaf welke gebruik zal maken van een hoogwaardige thermografie camera met hoge resolutie. De opnames met thermografie camera worden gemaakt bij het aanbreken van de dag of op een bewolkte dag omdat direct zonlicht de meting zal beïnvloeden. De buitenzijde van de gevels en de hellende daken zullen worden onderzocht vanaf peil. Afhankelijk van het moment van oplevering kan het voorkomen dat thermografie door omgeving situatie  pas op een later moment mogelijk is. Voor de uitvoer van thermografie zijn stabiele en koude omstandigheden wenselijk en dient het gebouw volledig drooggestookt te zijn.

Wissen

Lucht Gecontroleerd Bouwen Bouwlocatie Rapportage 

Een van onze experts bezoekt jouw bouwlocatie en checkt Lucht Gecontroleerd Bouwen op één van navolgende rapportage mogelijkheden per afroep op jouw projectlocatie.

 

  • Vooropname start uitvoering aanbrengen luchtdichtbouwen producten
  • Kwaliteitscontrole uitvoering aanbrengen luchtdichtbouwen producten
  • Vooropname luchtdichtheidsmeting

Jouw Lucht Gecontroleerd Bouwen Werk App

Met de  unieke Lucht Gecontroleerd Bouwen Werk App  leggen jou eigen medewerkers tijdens de uitvoering op jouw specifieke project gemakkelijk vast wie, wat waar met welke producten op bouwdetail niveau luchtdicht heeft gemaakt. Het gemakkelijk maken van foto’s en het benoemen  bouwdetail aansluitingen door standaard tekst selectie of spraak maken het gebruik van de App eenvoudig. Een smartphone is voldoende om meteen aan de slag te kunnen!

Wij kijken op een afstand met je mee en communiceren bevindingen en suggesties per mail aan je terug.

Wil je één stap verder en  begeleiding of advies op bouwlocatie?
Bestel dan nu onze Lucht Gecontroleerd  Bouwen expert op jouw project.

Afdichtingindebouw BV
Bruistensingel 100
5232 AC ‘s-Hertogenbosch

T   085-0711930
E:   info@aidb.nu