PlanGarant

Wat doet PlanGarant?
PlanGarant is een onafhankelijk technisch controlebureau, gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouwprojecten.

PlanGarant heeft jarenlang ervaring met kwaliteitsborging en voert als onafhankelijke partij zowel in de ontwerp- en planfase (toetsing) als ook tijdens en na de uitvoering (toezicht) verschillende controles uit en toont aan of een bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen. PlanGarant doet de kwaliteitsborging voor zowel nieuwbouw als ook renovatie/verbouw, waaronder ook de toetsing van de uitvoering van energiebesparende maatregelen en energieconcepten. PlanGarant durft verder te kijken dan de gebaande wegen. Als kwaliteitsborger werken we onafhankelijk en gedreven aan aantoonbare bouwkwaliteit in Nederland. Gezamenlijk zoeken naar de meest efficiënte manier van kwaliteitsborgen.

Waarmee is PlanGarant onderscheidend in de discipline lucht gecontroleerd bouwen?
Wij controleren infiltratie berekeningen en detailleringen voor lucht gecontroleerd bouwen voordat er gestart wordt met de uitvoering, zo worden uitvoeringsfouten voorkomen. Tijdens en na de uitvoering testen we onafhankelijk het resultaat. Zo zijn we zeker dat zowel het ontwerp alsook de uitvoering voldoet aan de gestelde eisen.

Om welke reden heeft PlanGarant gekozen voor het partnership met Afdichtingindebouw?
PlanGarant is de onafhankelijke kwaliteitsborger van Afdichtingindebouw. Omdat Afdichtingindebouw hun klant volledig wil ontzorgen en met aantoonbare kwaliteit hun werken wil opleveren, willen wij als kwaliteitsborger dit ondersteunen. Alle partners en borger zijn optimaal op elkaar afgestemd wat prettige samenwerking onderling en naar opdrachtgevers oplevert.

Wat is de visie of verwachting van PlanGarant met betrekking tot kwaliteit borging en ontwikkelingen met betrekking tot lucht gecontroleerd bouwen?
In aanloop naar de toekomstige Wet Kwaliteitsborging zijn Afdichtingindebouw en haar partners hier nu al helemaal klaar voor. Door onze borging van kwaliteit is dit meer dan het alleen maar afgeven van garanties op papier. Een uniform proces open communicatiestructuur met ondersteuning van ICT-middelen in combinatie met het open delen van kennis maakt borging nu en toekomstig mogelijk, dat is onze overtuiging!

Voor meer info klik hier voor onze website.