Bouwvisie

Bouwvisie
Frank Postma
Eigenaar

Wie is Bouwvisie?

In 2003 is Bouwvisie opgericht. Wij zijn een advies en ingenieursbureau voor bouwfysica, bouwbesluit, duurzaamheid advies en toetsing (GPR Gebouw), installatie advies en energie monitoring. Daarnaast worden er bouwinspecties verricht via Bouwvisie Inspectie Profs zoals blowerdoor testen, thermografie, ventilatiedebiet- en geluidmetingen en energie labels voor woningen en utiliteit. Via BIM-ing bieden we 3D modelleer werk aan conform open BIM.

Waarmee is Bouwvisie onderscheidend in de discipline luchtdichtingen?

Wij maken infiltratie berekeningen waardoor we advies op maat kunnen leveren voor alle luchtdicht detailleringen. Hierin nemen we tevens de bouwfysische aspecten mee waardoor er een totaal beeld mogelijk is voor een complete oplossing voor luchtdichtbouwen.

Om welke reden heeft Bouwvisie gekozen voor het partnership met platform Afdichtingindebouw?

Bouwvisie is partner van AfdichtingindeBouw, omdat de dagelijkse synergie voordelen ten gunste van opdrachtgevers worden ingezet in het voorbereiding traject, de kwaliteit en planning bewaking, uitvoering en kwaliteitsborging. Alle partners zijn optimaal op elkaar afgestemd wat prettige samenwerking onderling en naar opdrachtgevers oplevert.

Wat is de toegevoegde waarde van het partnership voor Afdichtingindebouw en voor klanten en verwerkers van producten en systemen?

Bouwvisie brengt al haar kennis en jaren lange ervaring in binnen deze samenwerking. Op basis aantoonbare kennis vertrouwen producenten, verwerkers en opdrachtgevers op op de kwaliteit van Afdichtingindebouw partners waar Bouwvisie graag onderdeel van uitmaakt.

Hoe wordt het platvorm Afdichtingindebouw door jullie klanten ontvangen en beleefd?

Relaties van Bouwvisie vinden het prettig als er één aanspreekpunt is voor advies, planning en uitvoering met kwaliteit en garantie als uitgangspunt.

Wat is de visie of verwachting van Bouwvisie met betrekking tot kwaliteit borging en ontwikkelingen met betrekking tot luchtdicht bouwen?

In aanloop naar de toekomstige Wet Kwaliteitsborging zijn Afdichtingindebouw en haar partners hier nu al helemaal klaar voor. Borging van kwaliteit is meer dan het alleen maar afgeven van garanties op papier. Een uniforme proces en  communicatie structuur met ondersteuning van ICT middelen in combinatie met het open delen van kennis maakt borging nu en toekomstig mogelijk, dat is onze overtuiging!

Voor meer info klik hier voor onze website.