Invent

Wat doet Invent?
Invent is een advies- en inspectiebureau en bestaat al ruim 20 jaar. Invent helpt om de gebouwde omgeving, waaronder woningen en kantoren toekomstbestendig te maken qua energie verbruik. Onze primaire doelstelling is het realiseren van een klimaat- en toekomstbestendige woon- en werkomgeving. Behalve advies is ook het borgen van prestaties tijdens het ontwerp, realisatie en exploitatie van een gebouw onze specialiteit.

Waarmee is Invent onderscheidend in de discipline lucht gecontroleerd bouwen
Invent voert luchtdichtheidsmetingen uit, waarbij de luchtdoorlatendheid van een gebouw wordt gemeten via een blowerdoortest. Het meetresultaat wordt uitgedrukt in een infiltratiewaarde, welke kan worden getoetst aan het bouwbesluit of een ontwerpberekening. Naast woningen en kleine utiliteitsgebouwen voert Invent  ook metingen uit voor grote gebouwen, hierbij wordt samengewerkt met partnerbedrijven.

Door een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest uit te voeren in een bestaand of nieuw gebouw zijn luchtlekkages door kieren en naden in de buitenschil eenvoudig op te sporen. Een optimale luchtdichtheid van een gebouw levert een energiebesparing op en verhoogd het wooncomfort.

Om welke reden heeft Invent gekozen voor het partnership met het platform Afdichtingindebouw?
De aanpak van Afdichtingindebouw past bij de werkwijze van Invent. We spreken dezelfde ‘taal’ en kunnen elkaar in het werkveld hierdoor goed versterken. Door dit partnership aan te gaan, wordt onderling vertrouwen uitgesproken en brengen wij onze onafhankelijke kennis op project en bouwdetail niveau in. Zo kunnen we de markt goed bedienen als het gaat om luchtdicht bouwen.

Wat is de visie of de verwachting van Invent met betrekking tot kwaliteitsborging in relatie tot lucht gecontroleerd bouwen?
Lucht gecontroleerd bouwen gaat een steeds belangrijkere rol innemen wanneer de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) van kracht is op 1 januari 2022. De eisen die worden gesteld, zullen door veranderde wet- en regelgeving steeds verder worden aangescherpt. Dit gebeurd al met de invoering van de gewijzigde methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen, welke van toepassing is op 1 januari 2021.

Voor meer info klik hier voor onze website.