Controlemetingen

Wat doet “Controlemetingen”?
“Controlemetingen” is een onafhankelijk platform ten behoeve van uniforme en herkenbare rapportages & conformiteitsverklaringen van bouwfysische metingen in- en rond bouwwerken. De wet- en regelgeving ten aanzien van aantoonbaarheid van kwaliteit in de bouw wordt steeds verder aangescherpt.

Vanaf 1 januari 2024 treed de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs in werking. Eén van de kernprincipes in deze nieuwe wet is het kunnen aantonen van de gebouwde kwaliteit. Betrouwbare, onafhankelijke en traceerbare rapportages & conformiteitsverklaringen vervullen daarbij een cruciale rol. Deze zijn nodig om de ‘as built’ situatie van een bouwwerk te kunnen documenteren.

Waarmee is “Controlemetingen” onderscheidend in de discipline lucht gecontroleerd bouwen?
Als koploper in Nederland heeft “Controlemetingen” flink geïnvesteerd in uniforme, algemeen geaccepteerde en herkenbare luchtdichtheidsrapportages. Deze rapportages zijn het resultaat van een unieke onlineapplicatie waarbij ruwe data van de meetapparatuur wordt omgezet in een presenteer baar document. Anders dan de rapportages die via de software van de fabrikanten kan worden gemaakt, zijn ze geheel toegespitst op de Nederlandse situatie. De rapportages zijn uiteraard volledig in het Nederlands. Voor wat betreft meetapparatuur is “Controlemetingen” merk-onafhankelijk. Van de meest gangbare merken blowerdoor apparatuur (Minneapolis en Retrotec) wordt de data probleemloos verwerkt. Dit wordt onder andere geborgd door de goede samenwerking met deze fabrikanten.

Wanneer een bouwwerk voldoet aan de geldende luchtdoorlatendheidsnorm en aantoonbaar gekalibreerde apparatuur is gebruikt, wordt volledig automatisch een conformiteitsverklaring gegenereerd. Dit is één A4’tje waarop alle belanghebbenden direct kunnen zien dat het bouwwerk voldoet.

Uniek is de code waarmee ook op een later moment, online, de echtheid van de conformiteitsverklaring kan worden geverifieerd.

Om welke reden heeft “Controlemetingen” gekozen voor het partnership met Afdichtingindebouw?
In Afdichtingindebouw hebben we een partner gevonden die dezelfde passie en gedrevenheid heeft om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit in de bouw. De partners van Afdichtingindebouw hebben allemaal hun eigen unieke competenties. Hierdoor groeit een sterk netwerk die niet alleen een substantiële bijdrage levert aan lucht gecontroleerd bouwen, maar vooral ook aan een kwalitatief beter eindproduct voor de opdrachtgever en/of consument.

Wat is de toegevoegde waarde van het partnership met “Controlemetingen” voor Afdichtingindebouw en voor klanten en verwerkers van producten en Systemen?
Door samen te werken met Afdichtingindebouw laten wij de gebruikers van ons online platform zien dat we vooroplopen in de ontwikkelingen rondom lucht gecontroleerd bouwen en dat we tot de koplopers op dit gebied zullen blijven behoren.

Naast onze eigen inspanningen is dit alleen mogelijk door samen te werken, kennis te delen en te blijven investeren in relaties met partijen die dezelfde kwaliteit nastreven als “Controlemetingen”.

Hoe wordt Afdichtingindebouw door jullie klanten ontvangen en beleefd?
Het netwerk van partners rondom Afdichtingindebouw creëert een integrale benadering naar de markt. Deze benadering ervaring onze afnemers als zeer positief. De markt is volop in beweging en daarbinnen vervult het Afdichtingindebouw een stabiele factor met een duidelijke visie die houvast biedt.

Wat is de visie of verwachting van “Controlemetingen” met betrekking tot kwaliteit borging en ontwikkelingen met betrekking tot lucht gecontroleerd bouwen?
Aantoonbaarheid, aantoonbaarheid en aantoonbaarheid. Inderdaad 3 x aantoonbaarheid. De reden is simpel. Met de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw komt nog meer nadruk te liggen op verantwoordelijkheid ten aanzien van gebreken in een bouwwerk. Met name aannemers krijgen te maken met toegenomen risico’s waardoor er meer behoefte zal ontstaan aan invloed op het proces van kwalitatief goed bouwen. Kwalitatief goed bouwen is alleen te realiseren met vakkundig personeel en de juiste materialen op het juiste moment. Voor de presentatie van gemeten resultaten zien wij een belangrijke rol weggelegd voor “Controlemetingen”.

Onafhankelijkheid, eenvoudige werkprocessen voor meettechnici en gestandaardiseerde rapportages & onafhankelijkheidsverklaringen dragen bij aan transparantie en duidelijkheid ten aanzien van de aan te tonen bouwkwaliteit.

Voor meer info klik hier voor onze website.